kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Przykładowe tematy

Przykładowe tematy | Harmonogram prac | Ważne! | Lista kontrolna | Metodyka | Przypisy | Formatowanie - inne | Słowa kluczowe | Procedura dyplomowania | Pytania na egzamin | Pliki |

ZZL - STANDARDOWE
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa XLiteraturaPlan
Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa XLiteraturaPlan
System motywacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa XLiteraturaPlan
System oceniania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa XLiteraturaPlan
System szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników na przykładzie firmy XLiteratura
ZZL - INNE
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa XLiteratura
Planowanie zasobów ludzkich organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
Wartościowanie pracy w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
Zarządzanie karierą pracowników w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
Elastyczne formy czasu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa X
Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstwa X
Społeczna odpowiedzialność organizacji w wybranych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X
Patologie w zarządzaniu personelem na przykładzie przedsiębiorstwa XLiteratura
Kształtowanie równowagi między pracą zawodową a życiem pozazawodowym na przykładzie przedsiębiorstwa X
Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje na przykładzie przedsiębiorstwa XLiteratura
Zarządzanie talentami w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa XLiteratura
Zarządzanie różnorodnością w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Lean management jako współczesna metoda zarządzania organizacją na przykładzie przedsiębiorstwa XLiteratura
Zarządzanie jakością w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa XLiteratura
Zarządzanie procesami w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa XLiteratura
System zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 na przykładzie przedsiębiorstwa XLiteratura
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl