kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Pomiar kapitału intelektualnego organiza ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Pomiar kapitału intelektualnego organizacji metodą VAIC

M.Kunasz

w: Gospodarowanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, E.Skrzypek, A. Sokół (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 183 - 193.


Cytowań: 1 Wejść: 852 Pobrań 0

ABSTRAKT

Celem pracy było przedstawienie metody współczynnika intelektualnej wartości dodanej VAIC (opracowanej w 1997 r. przez prof. A.Pulic). Metoda pozwala na przeprowadzenie analizy efektywności tworzenia w organizacjach wartości z aktywów materialnych i niematerialnych. Siłą tej metody jest prostota i możliwość aplikacji w wielu środowiskach, bowiem wszystkie potrzebne do obliczeń dane można uzyskać w systemach sprawozdawczości podmiotów go-spodarujących. Mimo to metoda VAIC jest rzadko omawiana w literaturze przedmiotu. Artykuł stanowi próbę wypełnienia tejże luki. Metodę VAIC przed-stawiono na tle rozważań dotyczących ujęć definicyjnych kapitału intelektualne-go, sposobów strukturalizacji jego elementów składowych oraz klasyfikacji metod i narzędzi pomiarowych.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, pomiar kapitału ludzkiego, pomiar funkcji personalnej, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, metoda VAIC, przedsiębiorstwo, organizacja.

CYTOWANIA:
  • Olechnicka A., Płoszaj A., (2009), Zasoby i przepływy kapitału intelektualnego. Analiza bibliometryczna aktywności publikacyjnej polskich ośrodków naukowych, w: red. E.Okoń-Horodyńska, R.Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl