kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Determinants of innovativeness ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Redakcja naukowa: Determinants of innovativeness

M.Kunasz, E.Skrzypek (red.)

Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.


Cytowań: 3 Wejść: 673 Pobrań 0

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, innowacyjność, innowacje

CYTOWANIA:
  • Nikodemska-Wołowik A., Zientara P., (2012), Family Entreprises in the European Union. A Case for Regional Support, w: red. Latoszek E., Kotowska I., Nowak A., Stępniak A., European Integration Process in the New Regional and Global Settings, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Nowodziński P., (2011), Strategic Decisions as a Value Creating Factor, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 688.
  • Zarańska K., (2017), Projektowanie architektury informacji platform mobilnego handlu elektronicznego - praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl