kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Potencjał proprzedsiębiorczy studentów i ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Potencjał proprzedsiębiorczy studentów i klimat wobec przedsiębiorczości w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej

M.Kunasz

w: Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 126-136.


Cytowań: 3 Wejść: 898 Pobrań 0

ABSTRAKT

W pracy przedstawiono analizę potencjału proprzedsiębiorczego studentów oraz dokonano oceny klimatu wobec przedsiębiorczości w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej przeprowadzoną w świetle międzynarodowych badań ankietowych poświęconych niniejszej tematyce. Opracowanie stanowi próbę syntezy przeprowadzonego projektu badawczego (SES 2006). W dążeniu do realizacji postawionych celów przeprowadzono: analizę potencjału aktywności proprzedsiębiorczej studentów, analizę barier we wdrażaniu pomysłu na własny biznes, analizę stopnia skłonności do podejmowania własnej działalności gospodarczej, dokonano także oceny działań instytucjonalnych w kontekście kreowania klimatu wobec przedsiębiorczości i postaw proprzedsiębiorczych.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, samozatrudnienie, zatrudnienie, pomysł na biznes, skłonność do samozatrudnienia, aktywność zawodowa

CYTOWANIA:
  • Drelichowski L., Zarzycki H., Sikora M., Niemier L., Ptaszyńska B., (2009), Model branżowy platformy współpracy na przykładzie branży rolno-spożywczej dla województwa wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
  • Piróg D., (2014), Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych : założenia teoretyczne i stan rzeczywisty, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 10.
  • Skiert M., Buchta K., (2010), Entrepreneurship in the Attitudes of Physical Education Students, Polish Journal of Sport and Tourism, Vol. 17, No. .
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl