kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Naśladowca - GPW ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Naśladowca - GPW

M.Kunasz

w: Rynek Kapitałowy 2008, Nr 10, s. 31.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 686 Pobrań 48

ABSTRAKT

Trwająca bessa wydatnie uszczupliła portfele inwestujących na GPW w Warszawie. Czy reakcja inwestorów była adekwatna do impulsów płynących ze światowych parkietów? Wiele "ilościowych" faktów wskazuje na odpowiedź negatywną. Przeprowadzono analizę porównawczą zmian indeksów giełd: polskiej (WIG20, mWIG40), wschodnioeuropejskich (BUX, PX), zachodnioeuropejskich (CAC40, DAX, FTSE100) i amerykańskiej (DJIA). Większość danych zaprezentowanych w pracy potwierdza hipotezę, iż reakcja inwestorów na warszawskim parkiecie była zazwyczaj niewspółmierna do impulsów z rynków światowych.

SŁOWA KLUCZOWE:

papier wartościowy, instrumenty finansowe, fundusz inwestycyjny, kapitał, rynek kapitałowy, rynek finansowy, giełda papierów wartościowych

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl