kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: The small and medium-sized enterprise se ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: The small and medium-sized enterprise sector in Poland

M.Kunasz

w: International Journal of Economic Policy in Emerging Economies 2008, Nr 2/3, s. 264-279.

KUP PUBLIKACJĘ

Cytowań: 3 Wejść: 629 Pobrań 0

ABSTRAKT

W artykule zaprezentowano analizę stanu i znaczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej przedstawiono rolę sektora MSP we wzroście i rozwoju gospodarczym, systematykę barier i instrumentów instytucjonalnego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. W części empirycznej przeprowadzono statystyczną analizę porównawczą powszechnie akceptowanych w literaturze przedmiotu miar odzwierciedlających stan i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1994-2006 (horyzont czasowy prowadzonych badań).

0

ABSTRACT

The article presents the analysis of the state and importance of the small and medium-sized enterprise sector in Poland. Theoretical part deals with the role SME sector plays in economic growth and development, and kinds of barriers and instruments used to support the development of entrepreneurship institutionally. With respect to empirical part, statistical comparative analysis of measures commonly accepted in the literature that reflect the state and importance of the small and medium-sized enterprise sector in the years 1994-2006 was made (the span of time devoted to the research).

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, organizacja, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, instytucjonalne wsparcie przedsiębiorczości, bariery przedsiębiorczości, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, samozatrudnienie

CYTOWANIA:
  • Garang J.A., (2015), How to leverage oil resources to enhance SME financing in South Sudan, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 8, No. 2.
  • Jarecki W., (2010), Professional and Educational Activity Displayed by Polish Students in the Age of Globalization and World Economic Crisis, Transformation & Business Economics, Vol. 9, No. 2.
  • Zwiech P., (2013), Emigracje zagraniczne Polaków w okresie transformacji systemowej, Actual Problems of Economics, Vol. 2, No. 1.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl