kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Sieć ogólnoświatowa - źródło informacji ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Sieć ogólnoświatowa - źródło informacji na rynkach kapitałowych

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński 2000, Nr 293, s. 99-110.


Cytowań: 0 Wejść: 701 Pobrań 0

ABSTRAKT

Ogólnoświatowa sieć jest najprężniej rozwijającym się medium informacyjnym, daje możliwość szybkiego i taniego zaprezentowania i transferu danych. Na całym świecie gracze giełdowi cenią wartość szybkiej i aktualnej informacji, dzięki której mogą szybciej od konkurentów podjąć trafne decyzje przynoszące im zysk. Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania zasobów Internetu dla uczestników rynku kapitałowego.

International Net - Source of Information in Capital Market

ABSTRACT

International net is the fastests displaing medium of informations, it gives an opportunity of fast and expensive present and data transfer. The stock-exchange players in whole world appereciate value of fast and current information. Thanks to this information they can faster than their copetitors make a decision which gives them high profits. The purpose of this aricle is analize the opportunities of using the resources of Internet for partners in capital market.

SŁOWA KLUCZOWE:

akcje, obligacje, papier wartościowy, rynek pierwotny i wtórny, instrumenty finansowe, analiza techniczna, analiza fundamentalna, fundusz inwestycyjny, kapitał, rynek kapitałowy, rynek finansowy, giełda papierów wartościowych, indeks giełdowy, internet, informacje giełdowe

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl