kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Przedsiębiorczość studentów studiów dzie ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Przedsiębiorczość studentów studiów dziennych - wyniki badań

M.Kunasz

w: Przegląd Organizacji 2008, Nr 1, s. 27-29.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 3 Wejść: 813 Pobrań 55

ABSTRAKT

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny i prezentuje analizę potencjału przedsiębiorczego studentów studiów dziennych w Polsce. Teoretyczne rozważania poświęcone istocie przedsiębiorczości stanowią tło dla egzemplifikacji empirycznej, którą przeprowadzono na bazie międzynarodowych badań przedsiębiorczość SES 2006. W tej części analizie poddano: stopień aktywności proprzedsiębiorczej, problematykę kształtowania pomysłu na własny biznes i bariery jego realizacji, skłonność do założenia firmy w kontekście analizy determinant wyboru formy aktywności zawodowej.

The Entrepreneurship of Full - time Students - Research Results

ABSTRACT

This article has theoretical-empirical character and presents the analysis of enterprising potential of full-time students in Poland. Theoretical deliberation dedicated to the essence of entrepreneurship is just the background for empiric exemplification, which was conducted on the base of international studies on entrepreneurship SES 2006. In this part the following was analysed: the level o pro-enterprising activities, the issues of developing the idea for own business and the barriers of its implementation, the tendency to start own business in the context of determinants of choice of the professional activity form.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, samozatrudnienie, zatrudnienie, pomysł na biznes, skłonność do samozatrudnienia, aktywność zawodowa

CYTOWANIA:
  • Duraj J., Papiernik-Wojdera M., (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
  • Kraśnicka T.,Głód G.,Ludvik L.,Peterkova J., (2014), Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 10.
  • Leśniewski M.A., (2011), Stymulanty rozwoju przedsiębiorczości w gminach regionu świętokrzyskiego w świetle badań ankietowych (artykuł naukowy w portalu Pitwin), , .
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl