kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: System pomiaru funkcji personalnej w prz ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: System pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie - zestaw indywidualnie dobranych mierników i wskaźników

M.Kunasz

w: Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, J.Poteralski (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 257-266.


Cytowań: 7 Wejść: 1167 Pobrań 399

ABSTRAKT

W pracy skoncentrowano się na problematyce pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. W dążeniu do realizacji postawionego celu wyodrębniono grupy metod oraz narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych oraz omówiono wybrane (Macierz wyników kapitału ludzkiego, Zrównoważona karta wyników, Monitor aktywów niematerialnych, Nawigator Skandii), a także wyodrębniono obszary pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Następnie przedstawiono skonstruowany na bazie dotychczasowego dorobku w zakresie konstrukcji wskaźników pomiaru efektywności inwestycji prowadzonych w obszarze gospodarowania kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa zestaw indywidualnie dobranych mierników i wskaźników służących do pomiaru wyodrębnionych obszarów gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, kapitał intelektualny, zarządzanie kapitałem intelektualnym, aktywa niematerialne, pomiar kapitału ludzkiego, pomiar funkcji personalnej, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, przedsiębiorstwo, organizacja

CYTOWANIA:
  • Balcerek-Wieszala A., (2011), Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
  • Balcerek-Wieszała A., (2012), System szkoleń wspierający transfer wiedzy w przedsiębiorstwie, w: red. Foltys J., Know How - efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Rozwinięcie i synteza wyników, Instytut Trwałego Rozwoju, Opole.
  • Borowska-Pietrzak A., (2019), Determinants and conditions of the personnel function which shape a sense of professional satisfaction - a comparative analysis, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
  • Gavurova B., Pudło P., (2012), Uloha motivacnych komponentov v radieni ludskych zdrojov systemu Balanced Scorecard, w: red. E.Farkasova, P.Skotny, Pracovnici ako hnacia sila (teoria a prax), UP Drochobych, TUKE Kosice, Drochobych - Kosice.
  • Kalisiak-Mędelska M., (2010), Kapitał intelektualny - wybrane narzędzia pomiaru, Biblioteka Regionalisty, nr 10.
  • Krawczyk-Sokołowska I., Nowicka-Skowron M., Mesjasz-Lech A., (2017), Rynek pracy a systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr .
  • Mentel G., Migała-Warchoł A., Sobolewski M., (2014), Wpływ kapitału ludzkiego na wyniki finansowe organizacji, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 803.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl