kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Znaczenie Programu Powszechnej Prywatyza ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Znaczenie Programu Powszechnej Prywatyzacji dla rozwijającego się rynku kapitałowego w Polsce

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2000, Nr 285, s. 29-42.


Cytowań: 1 Wejść: 732 Pobrań 0

ABSTRAKT

Artykuł prezentuje ocenę funkcjonowania programu masowej prywatyzacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Programu Powszechnej Prywatyzacji. W programie założono zbyt wiele celów, oczekiwania wobec niego były zbyt duże, często wykluczające się. Nie można jednak mówić, że nie udał się a jego efekty musimy odnieść do panujących realiów. Uruchamianiu programu NFI towarzyszyły liczne trudności. Biorąc pod uwagę te niekorzystne czynniki i zestawiając główne zadania Funduszy - prywatyzację i restrukturyzację, z ich realizacją trzeba podkreślić, że zostały one wykonane, niekiedy nawet szybciej niż zakładano. Wiele danych potwierdza, że fundusze traktowały restrukturyzację spółek parterowych poważnie. Program miał także wykreować nowych uczestników polskiego rynku kapitałowego, pomóc w stworzeniu rzeczywistości powszechnego posiadania akcji. Jednakże w odniesieniu do oczekiwań dotyczących jego wpływu w tym obszarze, większość założeń początkowych, w zetknięciu z rzeczywistością okazała się nie możliwa do spełnienia.

SŁOWA KLUCZOWE:

papier wartościowy, instrumenty finansowe, fundusz inwestycyjny, kapitał, rynek kapitałowy, rynek finansowy, giełda papierów wartościowych, Narodowe Fundusze Inwestycyjne, Program Powszechnej Prywatyzacji

CYTOWANIA:
  • Brózda J., (2006), Polski przemysł okrętowy. Stan aktualny i główne determinanty rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl