kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Klasyfikacja metod oraz narzędzi pomiaru ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Klasyfikacja metod oraz narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych

M.Kunasz

w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscypli 2007, Nr 4, s. 73-84.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 7 Wejść: 769 Pobrań 50

ABSTRAKT

Artykuł ma charakter teoretyczny i przedstawia: koncepcję kapitału intelektualnego - pojęcie, rys historyczny, sposoby klasyfikacji elementów struktury kapitału intelektualnego, sposoby klasyfikacji i opis metod oraz narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych.

Classification of Methods and Tools Used to Measurement of Intellectual Capital and Intangible Assets

ABSTRACT

The article has a theoretical character and presents: conception of intellectual capital - idea, historical sketch, ways of classifying components of intellectual capital and intangible assets' structure, ways of classifying and description of methods and tools used to measurement of intellectual capital and intangible assets.

SŁOWA KLUCZOWE:

zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie kapitałem intelektualnym, gospodarowanie kapitałem ludzkim, kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, wiedza, wartość przedsiębiorstwa, pomiar kapitału ludzkiego, pojęcie kapitał intelektualny, koncepcja kapitał intelektualny, organizacja, przedsiębiorstwo

CYTOWANIA:
  • Dzidowski A., (2012), Metody jakościowe w zarządzaniu wiedzą i ocenie kapitału intelektualnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 262.
  • Klimontowicz M., (2011), Identyfikacja kapitału intelektualnego w banku , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. 45, No. 2.
  • Klimontowicz M., (2011), The Concept of Intellectual Capital in a Bank, w: red. Cervinek P., Evropske Financni Systemy, Nasarykova Univerzita, Brno.
  • Klimontowicz M., (2016), Intellectual Capital as a Basis for Banks' Business Models , w: red. , European Conference on Knowledge Management
  • Kozera M., Gołaś Z., (2009), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. 11, No. 5.
  • Wasilewska M., (2013), Porównanie wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na Warszawskiej GPW - ujęcie sektorowe , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 287.
  • Wojciechowska M., (2016), Intangible Organizational Resources, Palgrave Macmillan, London.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl