kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Techniki szkolenia poza stanowiskiem pra ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy w organizacji opartej na wiedzy

M.Kunasz

w: Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, K.Włodarczyk-Śpiewak (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 122-132.


Cytowań: 1 Wejść: 1410 Pobrań 0

ABSTRAKT

Organizacje oparte na wiedzy swoją strukturę podporządkowują i nakierowują na tworzenie wartości dodanej opartej na efektywnym wykorzystaniu wiedzy. Jednym z najistotniejszych obszarów działań są prowadzone przez przedsiębiorstwa inwestycje w kapitał ludzki, a szczególnie te, które przyczyniają się do rozwoju zawodowego zatrudnionych, czyli skoncentrowane w ramach systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwie. Działania prowadzone w tym zakresie mają charakter ustawicznego, sekwencyjnego, nie kończącego się procesu. Celem głównym pracy było przedstawienie technik szkoleniowych poza stanowiskiem pracy (off the job) opisywanych w literaturze przedmiotu. Dążąc do realizacji celu głównego, zrealizowano cele cząstkowe przedstawiając: cele procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego, sposoby klasyfikowania form i technik szkoleniowych, wady i zalety grup technik szkoleniowych on the job i off the job oraz wybrane indywidualne i grupowe techniki szkoleniowe poza stanowiskiem pracy.

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, firma szkoleniowa, model systematyczny szkolenia, techniki i formy szkolenia

CYTOWANIA:
  • Szczepkowska M., (2012), Doskonalenie i rozwój zawodowy oparte na kompetencjach, w: red. Białasiewicz M., Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach, Economicus, Szczecin.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl