kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Współpraca przedsiębiorstw z zewnętrznym ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Współpraca przedsiębiorstw z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi - wyniki badań

M.Kunasz

w: Przegląd Organizacji 2006, Nr 10, s. 39-41.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 614 Pobrań 54

ABSTRAKT

Wypełnianie funkcji szkoleniowej odbywa się w warunkach ograniczoności zasobów, zatem przedsiębiorstwa muszą dokonywać wyborów alternatywnych. Wybór może odnosić się do następującej kwestii: realizować działalność szkoleniową na bazie własnej infrastruktury szkoleniowej czy dokonując zakupu szkoleń na zewnątrz. Realizując cel główny opracowania poddano analizie wybrane aspekty prezentujące współpracę przedsiębiorstw zamawiających szkolenie z dostawcami usług: potencjał własnej infrastruktury szkoleniowej i udział w strukturze budżetów szkoleniowych wydatków na zakup szkoleń na zewnątrz, adekwatność ceny szkoleń zewnętrznych do ich jakości, czynniki determinujące wybór określonej firmy szkoleniowej oraz zakres współpracy przedsiębiorstw z firmami szkoleniowymi. Podmiotem badawczym były spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

SŁOWA KLUCZOWE:

organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, firma szkoleniowa

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl