kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Mikroekonomia stosowana ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Monografia: Mikroekonomia stosowana

M.Kunasz, B.Niemczynowicz, J.Poteralski, P.Zwiech

Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.


Cytowań: 0 Wejść: 984 Pobrań 0

NOTKA O MONOGRAFII

Praca zawiera zbiór zadań, testów oraz przypadków służących do samodzielnego rozwiązywania ich przez studentów i ma na celu zarówno naukę samodzielnego myślenia, jak i nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania poznanej wiedzy. Zbiór ten stanowi integralną część podręcznika: Mikroekonomia pod red. Danuty Kopycińskiej, stąd też jego układ jest identyczny z układem podręcznika i obejmuje: Wprowadzenie do mikroekonomii, Mechanizm rynkowy, Elastyczność popytu i podaży, Teoria wyboru konsumenta, Teoria wyboru firmy, Struktury rynkowe, Rynki czynników wytwórczych oraz Regulacyjna rola państwa.

SŁOWA KLUCZOWE:

ekonomia, rynek, podmioty decyzyjne, struktury rynkowe, rynki czynników wytwórczych

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl