kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Entrepreunership and personnel's qualifi ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Entrepreunership and personnel's qualification as components of human capital

M.Kunasz

w: Entrepreneurship in economy, T.Bernat (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 15-24.


Cytowań: 0 Wejść: 806 Pobrań 367

ABSTRAKT

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów teoretycznych i praktycznych dotyczących problematyki proprzedsiębiorczego rozwoju potencjału kwalifikacyjnego kadr, w kontekście wpływu na kapitał ludzki podmiotu gospodarującego. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wykorzystywane źródła to istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. Podstawowym źródłem danych empirycznych są badania przeprowadzone przez autora na grupie przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych obejmujące lata 1998-2003.

0

ABSTRACT

The aim of this paper is to describe selected theoretical and practical aspects of pro-entrepreneurial development of personnel's qualifications in the context of companies' impact on human capital. The article is theoretical and empirical in character. Used information is a theoretical material described in the literature. The main sources of empirical data are researches conducted by the author (between 1998 and 2003) on the group of 49 enterprises traded on the Warsaw Stock Exchange, selected by layer-aleatory method.

SŁOWA KLUCZOWE:

kwalifikacje kadr, kształcenie, edukacja, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, przedsiębiorczość, aktywność przedsiębiorcza, kapitał intelektualny, kapitał ludzki

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl