kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Enterpreneurship among young people - re ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Enterpreneurship among young people - results of the research

J.Korpysa, M.Kunasz

w: Entrepreneurship in economy, T.Bernat (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 135-145.


Cytowań: 0 Wejść: 806 Pobrań 0

ABSTRAKT

Celem pracy jest analiza sytuacji młodzieży na polskim rynku pracy, jej zmiany w ostatnich latach na tle ogólnopolskich wyników badań postaw przedsiębiorczości studentów zrealizowanych przez naukowców z Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.

0

ABSTRACT

The transformation which started in the Polish economy since 1989 has changed the market economy, created new prospects for the country's economic development and new conditions on the labour market. The change in the labour market has a direct influence on young people especially on their entrepreneurship skills, which influences Poland's competitiveness. The article presents results of an entrepreneurship survey among students who study economy in Polish Universities . The authors chose a few questions from the 30 which in their opinions best describe the situation of entrepreneurship among young people in Poland. The research was to place young entrepreneurs in the context of their labour market peers, namely other young persons who have either not considered or not started their own business.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, samozatrudnienie, zatrudnienie, pomysł na biznes, skłonność do samozatrudnienia, aktywność zawodowa, rynek pracy, bezrobocie

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl