kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Program Powszechnej Prywatyzacji - sukce ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Program Powszechnej Prywatyzacji - sukces czy niepowodzenie?

M.Kunasz

w: Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia - materiały konferencyjne, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 117-119.


Cytowań: 1 Wejść: 840 Pobrań 0

ABSTRAKT

Artykuł prezentuje ocenę funkcjonowania programu masowej prywatyzacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Programu Powszechnej Prywatyzacji. Uruchamianiu tego Programu towarzyszyły liczne trudności - zmniejszanie liczby spółek, zmniejszenie ich wartości poprzez wyłączenie najlepszych i zastępowanie ich słabymi zakładami, wreszcie ponad roczne opóźnienie terminu rozpoczęcia Programu. Biorąc pod uwagę te niekorzystne czynniki i zestawiając główne zadania Funduszy - prywatyzację i restrukturyzację, z ich realizacją trzeba podkreślić, że zostały one wykonane, niekiedy nawet szybciej niż zakładano, jednakże w odniesieniu do oczekiwań dotyczących wpływu Programu na rozwijający się polski rynek kapitałowy, większość założeń początkowych, w zetknięciu z rzeczywistością okazała się nie możliwa do spełnienia.

SŁOWA KLUCZOWE:

papier wartościowy, instrumenty finansowe, fundusz inwestycyjny, kapitał, rynek kapitałowy, rynek finansowy, giełda papierów wartościowych, Narodowe Fundusze Inwestycyjne, Program Powszechnej Prywatyzacji, wartość księgowa, wartość rynkowa

CYTOWANIA:
  • Brózda J., (2006), Polski przemysł okrętowy. Stan aktualny i główne determinanty rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl