kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Diagnoza potrzeb szkoleniowych w przedsi ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Diagnoza potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie - teoria a praktyka

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing 2006, Nr 225, s. 131-140.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 662 Pobrań 52

ABSTRAKT

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwie poprawnie uporządkowanego zbioru zagadnień dotyczących diagnozy potrzeb szkoleniowych traktowanej jako etap procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego wraz z empiryczną egzemplifikacją dedukcyjnie wyprowadzonych w teoretycznej części opracowania wniosków. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wykorzystywane źródła to istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze krajowej i obcej dotyczącej poruszanej problematyki. Podstawowym źródłem danych empirycznych są przeprowadzone na grupie przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie badania systemów szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Recognition of Training Needs in Enterprise - Theory vs. Practice

ABSTRACT

Training and in-service training of employees starts to be a constant, never- ending process. Recognition of training needs constitutes a first stage of them. This article presents theory in this thematic scope and it is an attempt to determine which tools are used in enterprise's practice at stage of recognition of training needs. Research entities was enterprises, which was noted on Warsaw Stock Exchange (in the period of 1998 and 2003).

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, model systematyczny szkolenia, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, analiza potrzeb szkoleniowych, potrzeba szkoleniowa

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl