kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Analiza efektywności tworzenia wartości ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów metodą VAIC(tm) - wyniki badań

M.Kunasz

w: Problemy Jakości 2006, Nr 3, s. 15-21 .

KUP PUBLIKACJĘ

Cytowań: 14 Wejść: 765 Pobrań 0

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono metodę współczynnika intelektualnej wartości dodanej (VAIC(tm)), która pozwala na pomiar podstawowych elementów kapitału intelektualnego organizacji oraz efektywności ich wykorzystania dla kreowania wartości. Podjęto także próbę zastosowania tej metody do analizy efektywności kreowania wartości przez aktywa materialne i niematerialne w przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizę prowadzono w ujęciu globalnym (zbiorowość) oraz w grupach podmiotów wyodrębnionych ze względu na: reprezentowany makrosektor i wielkość.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, pomiar kapitału ludzkiego, pomiar funkcji personalnej, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, metoda VAIC, przedsiębiorstwo, organizacja.

CYTOWANIA:
 • Filip P., Grzebyk M., (2012), Kapitał intelektualny a strategie rozwoju przedsiębiorstw - wyniki badań własnych, w: red. E.Farkasova, P.Skotny, Pracovnici ako hnacia sila (teoria a prax), UP Drochobych, TUKE Kosice, Drochobych - Kosice.
 • Kozera M., (2014), Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach rolniczych Wielkopolski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 15, No. 6.
 • Lipka A., (2010), Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Wolter Kluwer, Warszawa.
 • Lipka A., (2010), Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Macias J., (2009), Kapitał intelektualny jako kreator jakości i wartości przedsiębiorstwa, Problemy Jakości, nr 1.
 • Macias J., (2009), Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, cz. II, Problemy Jakości, nr 5.
 • Majgier A., (2009), System zarządzania jakością w aspekcie kosztów transakcyjnych, Problemy Jakości, nr 7.
 • Mentel G., (2009), Efektywność wykorzystania zasobów intelektualnych w oparciu o metodę VAIC(tm), Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing, nr 260.
 • Rogala P., (2009), Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, cz. I, Problemy Jakości, nr 4.
 • Skowron P., (2013), Efektywność w zarządzaniu kapitałem intelektualnym na przykładzie wybranych sektorów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 98.
 • Skrzypek A., (2009), Wpływ zarządzania na jakość i konkurencyjność organizacji, Problemy Jakości, nr 2.
 • Skrzypek E., (2009), Kreatywność i przedsiębiorczość a projakościowe myślenie i działanie w Europejskim Roku Kreatywności i Innowacji, Problemy Jakości, nr 11.
 • Skrzypek E., (2014), Kreatywność a zarządzanie wiedzą, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1.
 • Wojciechowska M., (2016), Intangible Organizational Resources, Palgrave Macmillan, London.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl