kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Realia gospodarcze a postawy przedsiębio ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Realia gospodarcze a postawy przedsiębiorcze studentów - wyniki badań

T.Bernat, M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, Nr 408, s. 95-109.


Cytowań: 2 Wejść: 668 Pobrań 0

ABSTRAKT

Artykuł prezentuje zmiany na rynku pracy związane z transformacją systemową polskiej gospodarki. Na tym tle następnie zaprezentowano wyniki badań przedsiębiorczości studentów z województwa zachodniopomorskiego. Zasadniczą tezą niniejszego opracowania sformułowano następująco: studenci są osobami przedsiębiorczymi (traktują siebie jako osoby przedsiębiorcze) ale nie znajdują się w aktualnych realiach rynkowych.

Economic Realities vs. Students Pro-entrepreneurship Attitudies - Research Results

ABSTRACT

The article presents changes on labour market in Poland connected with the economy system transformation. The main research objective is to carry over in a group of Westpomeranian Region students about their pro-entrepreneurship attitudies.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, samozatrudnienie, zatrudnienie, pomysł na biznes, skłonność do samozatrudnienia, aktywność zawodowa

CYTOWANIA:
  • Piróg D., (2013), Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 9.
  • Piróg D., (2014), Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych : założenia teoretyczne i stan rzeczywisty, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 10.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl