kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Development of intellectual capital of e ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Development of intellectual capital of employees in the process of vocational training and in-service education

M.Kunasz

w: Contemporary Economy, M.Kokocińska (red.), Printshop, Szczecin 2005, s. 9-19.


Cytowań: 2 Wejść: 935 Pobrań 0

ABSTRAKT

W czasach rosnącej konkurencji na rynku, przedsiębiorstwa chcąc zapewnić sobie dynamiczny rozwój muszą dbać o prawidłowe doskonalenie pracowników, bowiem poziom kompetencji kadry stanowi kluczowy czynnik gwarantujący uzyskanie przewagi konkurencyjnej. System szkolenia i doskonalenia zawodowego jest układem złożonym - musi harmonizować cele ogólne przedsiębiorstwa, potrzeby jego poszczególnych części i aspiracje indywidualnych pracowników. Nakłady na rozwój pracowników związane są z wieloma, nie tylko finansowymi czy rzeczowymi kosztami i nie należą do niskich, zatem aby prawidłowo przygotować i prowadzić ów proces oraz uzyskać zakładane efekty konieczny jest między innymi czas, umiejętności i zaangażowanie zarówno po stronie firmy, jak i samych pracowników. W pracy przedstawiono pojęcie rozwoju zawodowego oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, omówiono cele szkolenia i doskonalenia zawodowego, przedstawiono także model systematyczny procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego, po czym skoncentrowano się na roli w omawianym procesie członków tzw. kwintetu szkoleniowego.

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, model systematyczny szkolenia, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim

CYTOWANIA:
  • Religa J., (2014), Kompetencje europejskich mentorów i tutorów , Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 2.
  • Religa J., Błaszczuk E., Sitek J., (2018), Mentoring w rozwoju kompetencji zawodowych w "ekoprzemyśle", Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 4.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl