kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Szacunek kapitału intelektualnego spółek ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Szacunek kapitału intelektualnego spółek giełdowych - wyniki badań

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2005, Nr 382, s. 95-116.


Cytowań: 1 Wejść: 700 Pobrań 0

ABSTRAKT

Gwałtowny wzrost znaczenia zasobów niematerialnych znajduje odzwierciedlenie w wycenie rynkowej przedsiębiorstw - na światowych giełdach wartość rynkowa większości przedsiębiorstw jest nierzadko nawet kilkakrotnie wyższa od ich wartości księgowej. Zasoby rzeczowe i finansowe przedsiębiorstwa stanowią zaledwie niewielką część jej rzeczywistej wartości. Liczne badania potwierdzają, iż dysproporcja ta powiększa się. Jedna z najczęściej prezentowanych w literaturze przedmiotu formuł pomiaru kapitału intelektualnego zakłada, że kategoria ta stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową podmiotu. W pracy podjęto próbę oszacowania kapitału intelektualnego spółek giełdowych za pośrednictwem opisanej formuły. Badanie przeprowadzone zostało na populacji 201 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Punktem odniesienia dla określenia wartości rynkowej i wartości księgowej spółek była sesja giełdowa z dnia 15 października 2003 r.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, wartość przedsiębiorstwa, pomiar kapitału ludzkiego, pojęcie kapitał intelektualny, koncepcja kapitał intelektualny, wartość rynkowa, wartość księgowa, organizacja, przedsiębiorstwo, giełda papierów wartościowych, indeks giełdowy

CYTOWANIA:
  • Teczke M., (2010), Charakterystyka wybranych metod pomiaru zasobów niematerialnych, w: red. , Wiedza współczesnych organizacji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl