kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: "Young Investor" - pro-entrepreneurship ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: "Young Investor" - pro-entrepreneurship project popularising knowledge on economics: concept, research results

T.Bernat, M.Kunasz

w: Society and consumption: economic-managerial and social-cultural factors, (red.), , Vilnius-Brno-Hamburg-Kaunas-Ryga-Sopron 2004, s. 596 - 613.


Cytowań: 0 Wejść: 886 Pobrań 0

ABSTRAKT

Jednym z zasadniczych celów każdej gospodarki na świece jest jej szybki i stabilny rozwój oraz zapewnienie dobrobytu wszystkim członkom społeczeństwa. Jak pokazują doświadczenia krajów bogatych głównym motorem postępu w tej dziedzinie jest szeroko rozumiana przedsiębiorczość. Szczególnie istotna jest w tym znaczeniu aktywność młodych pokoleń, które budować będą swoje szczęście i dobrobyt w naszym kraju. Rodzi się, zatem pytanie, czy młodzież w Polsce jest aktywna - przedsiębiorcza, i w jaki sposób tą aktywność można pobudzić lub jeszcze bardziej rozwinąć. Istnieje wiele programów których celem jest pobudzenie do aktywności młodych osób. Cel taki został postawiony przed projektem Młody Inwestor, mającym zachęcić młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studentów, do zainteresowania się szeroko rozumianym rynkiem papierów wartościowych i znalezienia na nim swojego miejsca w przyszłości. W pracy przedstawiono ów projekt w nakreślonym powyżej kontekście.

SŁOWA KLUCZOWE:

papier wartościowy, instrumenty finansowe, kapitał, rynek kapitałowy, rynek finansowy, giełda papierów wartościowych

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl