kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Determinanty korzystania z instrumentari ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Determinanty korzystania z instrumentarium e-rekrutacji przez członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie zachodniopomorskim

W.Jarecki, M.Kunasz

w: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2019, Nr 5, s. 81-92.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 450 Pobrań 65

ABSTRAKT

W celu diagnozy czy stosowanie narzędzi e-rekrutacji przez przedsiębiorstwa może być skuteczne wobec osób biernych zawodowo w wieku 50 lat i więcej raporcie zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych na próbie 521 członków uniwersytetów trzeciego wieku w województwie zachodniopomorskim w okresie maj-czerwiec 2018 r. Można w tej grupie znaleźć wyraźny potencjał osób skłonnych do podjęcia pracy, istnieją także potencjalne możliwości dotarcia do takich osób za pośrednictwem narzędzi e-rekrutacji.

Determinants of using of e-recruitment tools by the members of the University of the Third Age in West Pomeranian voivodship

ABSTRACT

This paper focuses on issues relating to the use of the Internet and social media for recruiting employees, with special attention to older people. The paper presents the results of a survey distributed among the members of the University of the Third Age in West Pomeranian voivodship. As far as manpower shortages are concerned, older people can be an alternative to immigrants. As suggested by a number of studies, seniors represent a group that is particularly willing to take up employment. Older people can possibly be reached with the use of e-recruitment tools.

SŁOWA KLUCZOWE:

zarządzanie kapitałem ludzkim, rekrutacja, e-rekrutacja, IT

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl