kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Determinanty wykorzystania narzędzi e-re ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Determinanty wykorzystania narzędzi e-rekrutacji w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego

W.Jarecki, M.Kunasz

w: Przegląd Organizacji 2019, Nr 10, s. 39-44.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 452 Pobrań 70

ABSTRAKT

Celem pracy było określenie czynników determinujących wykorzystanie przez przedsiębiorstwa Internetu w poszukiwaniu pracowników na rynku pracy. W części empirycznej pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na próbie 203 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. W badaniach zostało zastosowane instrumentarium modelowania ekonometrycznego (szacowano modele logitowe). Z badań wynika, iż Internet okazał się najczęściej wykorzystywanym kanałem dystrybucji informacji o wolnych miejscach pracy. Czynnikami istotnie różnicującymi aktywność w sferze e-rekrutacji poszczególnych grup przedsiębiorstw okazały się stosowany model polityki personalnej oraz wielkość przedsiębiorstwa. Korzystanie z rozwiązań e-rekrutacji nie było zależne od sekora, w którym operowały badane podmioty.

Factors determining the use of the internet in recruiting new employees in enterprises from West Pomeranian Voivodship

ABSTRACT

The paper aims to identify factors determining the use of the Internet in recruiting new employees. An empirical part of the paper presents the results of a survey distributed among 203 enterprises from West Pomeranian voivodship. The survey is conducted with the use of instruments available as part of econometric modelling (logit models are estimated). The survey suggests that the Internet is a channel most often used for the distribution of information about job vacancies. Furthermore, the model of HR policy and the size of enterprise are factors that have the most profound effect on enterprises' activity as far as e-recruitment is concerned. With reference to the enterprises responding to the survey, the use of e-recruitment solutions is not sector-related.

SŁOWA KLUCZOWE:

zarządzanie kapitałem ludzkim, rekrutacja, e-rekrutacja, IT

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl