kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Czynniki sprzyjające aktywności i bierno ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Czynniki sprzyjające aktywności i bierności zawodowej w Polsce

M.Kunasz

w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2018, Nr 51/2, s. 179-194.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 441 Pobrań 106

ABSTRAKT

Celem pracy była analiza czynników sprzyjających aktywności i bierności zawodowej na rynku pracy w Polsce. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W warstwie empirycznej badano procentowy udział osób biernych zawodowo w ogóle reprezentantów wybranych subpopulacji, wskazując na czynniki sprzyjające aktywności bądź bierności zawodowej. Analizy przeprowadzono wśród 105 subpopulacji w ramach populacji 15+. W analizach wykorzystano dostępny materiał wtórny w postaci aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Favourable factors for occupational activity and passivity in Poland

ABSTRACT

The aim of the paper was analysis of factors which favour occupational activity and passivity at the labour market in Poland. The paper is of theoretical - empirical character. Percentage participation of people who are passive occupationaly at the background of all representatives of a chosen subpopulation pointing at the factors favouring occupational activity, or passivity was investigated in the empirical part of the paper. The analises were conducted among 105 subpopulations within the +15 population. The available, referential material in the form of data of Central Statistical Office was used in the analyses.

SŁOWA KLUCZOWE:

aktywność zawodowa, bierność zawodowa, rynek pracy

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl