kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce

M.Kunasz

w: Państwo i rynek w gospodarce, D.Kopycińska (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s. 175-188.


Cytowań: 0 Wejść: 995 Pobrań 0

ABSTRAKT

Artykuł prezentuje rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. We pierwszej części dokonano wyodrębnienia głównych typów podmiotów inwestujących na rynku kapitałowym i wskazano miejsce w tym systemie funduszy inwestycyjnych. Następnie przedstawiono segment otwartych funduszy inwestycyjnych (OFI), dokonano analizy efektywności inwestycji w jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych. W następnym kroku scharakteryzowano segment otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i dokonano analizy efektywności działań inwestycyjnych. Działania te wywierają bardzo istotny wpływ na koniunkturę giełdową, gdyż podmioty reprezentujące ten segment inwestują znaczne zasoby finansowe. Przedstawiono także segment Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) - reprezentujących typ zamkniętych funduszy inwestycyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE:

papier wartościowy, instrumenty finansowe, fundusz inwestycyjny, kapitał, rynek kapitałowy, rynek finansowy

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl