kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Rozwiązania procesowe - analiza wielowym ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Redakcja naukowa: Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2017.


Cytowań: 3 Wejść: 767 Pobrań 0

NOTKA O MONOGRAFII

Filozofia działania podmiotów decyzyjnych zorientowanych na proces zakłada elastyczność co do zakresu zastosowań rozwiązań procesowych. Ich implementacja nie jest zatem zależna od wielkości podmiotu czy sektora, w którym podmiot ten operuje. Stąd też opracowanie we wspomnianym zakresie tematycznym może cechować walor wielowymiarowości. Tytułowa wielowymiarowość rozwiązań procesowych ujawnia się w prezentowanej monografii zróżnicowaniem rozpatrywanych zagadnień jak i doborem branż, na przykładzie których prowadzono analizy.

W warstwie tematycznej monografię zdominowały zagadnienia modelowania procesów biznesowych, jednakże ramy tego opracowania pozwalały przykładowo na włączenie do rozważań problematyki logistycznej, audytu czy też wprowadzania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych. W warstwie sektorowej z kolei rozważania prowadzone były na przykładzie całych sektorów (w domenie prywatnej bądź publicznej) czy pojedynczych podmiotów.

Celem pracy była wielowymiarowa analiza zastosowań rozwiązań procesowych w podmiotach decyzyjnych z wybranych sektorów. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Założeniom naukowym rozprawy podporządkowano jej strukturę. Praca składa się z wprowadzenia oraz 10 rozdziałów autorstwa pracowników naukowych z wielu ośrodków naukowych w Polsce.

CYTOWANIA:
  • Waćkowski K., Chmielewski J.M., (2018), Architektura korporacyjna a zarządzanie jakością i przez jakość, Marketing i Rynek, nr 12.
  • Waćkowski K., Chmielewski J.M., (2018), Kierunki rozwoju business process management, Marketing i Rynek, nr 12.
  • Wiśniewski P., Kluza K., Wyrobek J., Suchenia A., (2018), Wybrane metody rekompozycji procesów biznesowych oparte o repozytorium modeli, Marketing i Rynek, nr 12.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl