kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Makroekonomiczne determinanty nierównośc ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Makroekonomiczne determinanty nierówności ekonomicznych

P.Zwiech, M.Kunasz

w: Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2017, s. 107-118.


Cytowań: 0 Wejść: 582 Pobrań 0

ABSTRAKT

Obserwowane procesy pogłębiania się nierówności ekonomicznych są jednym z źródeł napięć gospodarczych w XXI wieku. Na zjawisko nierówności ekonomicznych wpływa wiele czynników je warunkujących. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja determinant wpływających na nierówności ekonomiczne. Rozdział jest opracowaniem przeglądowym o charakterze teoretycznym. Opisując makroekonomiczne determinanty nierówności ekonomicznych zwrócono uwagę na politykę dochodową, redystrybucyjną i podatkową, rozwój gospodarczy, poziom PKB i globalizację oraz sprawność instytucji państwowych i reguły funkcjonowania rynków: finansowego, pracy i edukacyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE:

nierówności ekonomiczne

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl