kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Społeczna odpowiedzialność branży gastro ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Społeczna odpowiedzialność branży gastronomicznej wobec konsumentów - wybrane aspekty

E.Mazur-Wierzbicka, M.Kunasz

w: Marketing i Rynek 2017, Nr 11, s. 356-370.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 577 Pobrań 322

ABSTRAKT

Celem artykułu jest ocena działań społecznie odpowiedzialnych podejmowanych przez firmy branży gastronomicznej wobec kluczowego interesariusza zewnętrznego - konsumenta. W opracowaniu przybliżono koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu oraz konsumenta jako kluczowego interesariusza zewnętrznego, dokonano charakterystyki branży gastronomicznej. Następnie przytoczono przykłady działań społecznie odpowiedzialnych podejmowanych wobec konsumentów przez wybrane, sieciowe firmy gastronomiczne działające w Polsce.ABSTRACT

The main objective of this paper is to assess corporate social responsibility (CSR) activities taken by the catering industry aimed at its key outside stakeholder - a consumer. It focuses on the CSR concept, a consumer as a key stakeholder as well as the catering industry. Next, the paper describes the examples of socially responsible activities aimed at consumers taken by some chain-store catering companies in Poland.

SŁOWA KLUCZOWE:

społeczna odpowiedzialność biznesu, interesariusz, zachowania konsumentów, branża gastronomiczna

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl