kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Współzależność giełd światowych w kontek ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Współzależność giełd światowych w kontekście wpływu procesów globalizacyjnych na przykładzie kryzysu rosyjskiego

M.Kunasz

w: Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji - materiały konferencyjne, T.Bernat (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 109-111.


Cytowań: 0 Wejść: 859 Pobrań 0

ABSTRAKT

Postępujące procesy globalizacyjne w coraz większym stopniu determinują ruchy na światowych rynkach kapitałowych. Gospodarka światowa stała się systemem naczyń połączonych. Wylanie kapitałów z jednego z naczyń powoduje analogiczne zmiany w innych częściach globalnego systemu. Agresywne ruchy kapitałowe prowadzą do destabilizacji gospodarczej w pojedynczych krajach, co przekłada się na kryzysy w skali świata. Zachowanie giełd w wielu przypadkach jest do siebie bliźniaczo podobne, konsekwencją czego jest jednakowa tendencja w kształtowaniu się indeksów na giełdach światowych, w tym także na giełdzie warszawskiej. W pracy analizom poddano zachowanie się giełd światowych w okresie kryzysu rosyjskiego.

SŁOWA KLUCZOWE:

papier wartościowy, instrumenty finansowe, kapitał, rynek kapitałowy, rynek finansowy, giełda papierów wartościowych

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl