kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwa ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Monografia: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2016.


Cytowań: 0 Wejść: 607 Pobrań 0

NOTKA O MONOGRAFII

Celem pracy była analiza zakresu wdrożeń rozwiązań procesowych w organizacjach z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego (z uwzględnieniem wielu kryteriów różnicujących tę populację). Przyjętemu celowi pracy oraz 4 postawionym hipotezom badawczym podporządkowano plan realizacji przedsięwzięcia badawczego w postaci 6 zaprogramowanych szczegółowych zadań badawczych oraz układ pracy. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy ma charakter teoretyczny (studia literaturowe), kolejny - metodologiczny, a następne dwa - charakter empiryczny. Pracę kończy podsumowanie, w którym dokonano weryfikacji postawionych hipotez badawczych. W części empirycznej pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych nad zarządzaniem procesowym w przedsiębiorstwach z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Badania przeprowadzono na losowej próbie 603 pracowników przedsiębiorstw z obu wymienionych województw. Materiał empiryczny do badań gromadzono w okresie kwiecień - czerwiec 2009 roku. Niniejsza praca stanowi podsumowanie omawianego projektu badawczego.

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl