kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Pomiar efektywności procesów personalnyc ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Pomiar efektywności procesów personalnych - wyniki badań

M.Kunasz, P.Zwiech

w: BPM vs. HRM, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 39-52.


Cytowań: 0 Wejść: 612 Pobrań 0

ABSTRAKT

W pracy skoncentrowano się na problematyce pomiaru efektywności procesów personalnych. Praca została osadzona w warstwie teoretycznej w teorii kapitału ludzkiego i kapitału intelektualnego. W warstwie empirycznej zaprezentowano w niej wyniki badań ankietowych systemów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego. W pracy przedstawiono wyniki badań nad stopniem wdrożenia procedur pomiaru efektywności procesów personalnych, jak i siły wpływu poszczególnych procesów personalnych na efektywność działania firmy.

SŁOWA KLUCZOWE:

procesy personalne, efektywność, zarządzanie zasobami ludzkimi, kapitał ludzki i intelektualny.

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl