kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Wdrażanie zarządzania procesami w organi ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Redakcja naukowa: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji

M.Kunasz, P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.


Cytowań: 1 Wejść: 844 Pobrań 0

NOTKA O MONOGRAFII

Postępujące procesy globalizacyjne, zmienność otoczenia, rozwój nauk o zarządzaniu, rosnące wymagania interesariuszy niewątpliwie determinują wprowadzenie w organizacjach nowych rozwiązań organizacyjno-technologicznych. Wspomagane są one często przez podejście procesowe w zarządzaniu organizacją.

Współcześnie zarządzanie procesowe coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Niniejsza monografia odpowiada na zapotrzebowanie rynku w tym zakresie. Zawiera bowiem rozważania poświęcone organizacji procesowej (głównie problemom projektowania i wdrażania), jak i podejściu procesowemu w różnych koncepcjach, modelach i metodach zarządzania. Zaprezentowane w publikacji artykuły przedstawiają zarówno wyniki badań naukowych, jak i doświadczenia praktyczne z zakresu zarządzania procesami w organizacji. Stanowią ważny przyczynek do dyskusji nad tendencjami, trendami do podejścia procesowego tak w literaturze przedmiotu, jak i w praktycznym funkcjonowaniu organizacji.

CYTOWANIA:
  • Wierzowiecka J., (2016), Zmiany w systemie zarządzania jakością dotyczące zarządzania procesami, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl