kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Implementacja zarządzania procesowego w ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Implementacja zarządzania procesowego w organizacji w świetle badań ankietowych

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka

w: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 27-41.


Cytowań: 0 Wejść: 835 Pobrań 0

ABSTRAKT

Celem pracy była analiza wybranych zagadnień związanych z implementacją systemu zarządzania w oparciu o procesy w organizacji. Przeprowadzono ją wykorzystując materiał empiryczny zgromadzony w ramach badań ankietowych systemów zarządzania przedsiębiorstw z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. W pracy badano skłonność badanych podmiotów do implementacji standardów norm ISO do systemu zarządzania oraz implementacji zaawansowanych rozwiązań informatycznych integrujących poszczególne sfery zarządzania i wspierających modelowanie procesów biznesowych w różnych grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych przez pryzmat przyjętych kryteriów podziału populacji (w tym przedsiębiorstw procesowych i funkcjonalnych). W dalszej części pracy w grupie organizacji procesowych uczestniczących w badaniu analizowano kwestie związane z procesem wdrożenia zmian w organizacji w orientacji w zarządzaniu oraz: równoległych zmian w strukturze organizacyjnej, ich wpływu na koszty organizacji oraz udziału w przemianie procesowej organizacji zewnętrznej organizacji wdrażającej. Prowadzone prace empiryczne poprzedzono rozważaniami teoretycznymi związanymi w bezpośredni sposób z poruszaną problematyką. Praca ma zatem charakter teoretyczno-empiryczny.

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl