kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Mobbing jako patologia zarządzania ludźm ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Mobbing jako patologia zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach

P.Zwiech, M.Kunasz

w: Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2014, s. 99-110.


Cytowań: 0 Wejść: 1328 Pobrań 0

ABSTRAKT

Celem pracy jest przedstawienie zjawiska mobbingu oraz jego skali w Polsce. O mobbingu jako problemie w zarządzaniu ludźmi w przedsiębiorstwach zaczęto mówić pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Pomimo tego, do dnia dzisiejszego skromna społeczna dyskusja na temat samego zjawiska, jak i ograniczona znajomość praw sprawia, że świadomość istnienia zjawiska mobbingu oraz sposobów niwelowania go i walki z nim jest nadal niewystarczająca. ródłem nieetycznych, patologicznych zachowań w przedsiębiorstwach są z jednej strony niewłaściwie osadzeni na stanowiskach "toksyczni" ludzie, a z drugiej - i to częściej - sposób funkcjonowania pewnych instytucji, procesów, systemów, organizacji pracy, a także organizacyjnych konstrukcji społecznych, które poprzez swą strukturę i rozlokowanie pozycji i ról mogą indukować i produkować zachowania społecznie negatywne. Także organizacyjny nieład i nieprofesjonalne, niekonsekwentne czy niekompetentne zarządzanie stanowią dobry grunt dla wystąpienia zjawiska mobbingu. Czasem mobbing jest efektem celowo prowadzonej polityki zarządzania przez mobbing, która jest sposobem zarządzania przez wywieranie nacisku na wszystkich tych pracowników, którzy odważą się mieć inne zdanie niż zarządzający organizacją.

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, firma szkoleniowa, model systematyczny szkolenia, mobbing, patologie zarządzania, patologie zarządzania zasobami ludzkimi

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl