kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Rola organizacji pozarządowych w upowsze ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Rola organizacji pozarządowych w upowszechnianiu koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce

E.Mazur-Wierzbicka, M.Kunasz

w: Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2013, s. 21-38.


Cytowań: 0 Wejść: 829 Pobrań 0

ABSTRAKT

W pracy skupiono się na przybliżeniu roli jaką odgrywają organizacje pozarządowe w propagowaniu idei społecznie odpowiedzialnego biznesu - co stanowi zasadniczy jej cel. Realizacji celu został podporządkowany układ zawartych w rozdziale treści. Na początku jedynie poglądowo przybliżono rozwój społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Następnie poruszono kwestie zaangażowania organizacji pozarządowych w promowanie tematyki CSR w Polsce. W kolejnej części rozdziału skupiono się na problematyce współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a organizacjami pozarządowych szczególnie odnosząc ją do działań społecznie odpowiedzialnie zaangażowanych. Pracę kończy podsumowanie. Wykorzystane źródła to istniejący materiał teoretyczny dotyczący omamianej problematyki, jak również raporty i dane wtórne.

SŁOWA KLUCZOWE:

csr, społeczna odpowiedzialość biznesu, biznes społecznie odpowiedzialny

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl