kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Zatrudnienie a nierównomierność rozkładu ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Zatrudnienie a nierównomierność rozkładu dochodów w Unii Europejskiej

P.Zwiech, M.Kunasz

w: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2013, s. 99-116.


Cytowań: 0 Wejść: 847 Pobrań 0

ABSTRAKT

Nierównomierność rozkładu dochodów to ważny i złożony problem, który wywiera znaczący wpływ na kształtowanie się procesów społeczno-ekonomicznych. Nierównomierność rozkładu dochodów w krajach unijnych w ostatniej dekadzie zwiększała się. Wynika to z faktu, że osoby o wysokich dochodach zarabiają coraz więcej, a osoby o niskich dochodach nie zwiększają poziomu dochodów w takim stopniu, jak pierwsza grupa. Przyczyniły się do tego prawdopodobnie globalizacja, zmiany techniczne uzależnione od umiejętności oraz instytucje i polityki funkcjonujące na rynku pracy. Z drugiej strony osoby znajdujące się w dolnej części rozkładu dochodów często ograniczają się do uzyskiwania dochodów jedynie z pomocy społecznej. Mając powyższe na uwadze podjęto się prac analitycznych, których celem jest próba odpowiedzi na pytanie o istnienie zależności między poziomem zatrudnienia a nierównomiernością rozkładu dochodów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Okres badawczy obejmuje lata 2004 - 2012. Analizą objęto 27 państw Wspólnoty. Praca ma charakter badawczy.

SŁOWA KLUCZOWE:

rynek pracy, zatrudnienie, nierówności ekonomiczne

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl