kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształ ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Redakcja naukowa: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2013.


Cytowań: 0 Wejść: 936 Pobrań 0

NOTKA O MONOGRAFII

Kapitał ludzki jest obecnie traktowany jako jeden z najistotniejszych czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego. Znajduje swoje odzwierciedlenie we współczesnych modelach rozwojowych, w których wiedza i kapitał ludzki endogenizują postęp technologiczny. Kapitał ludzki ma zatem swój wymiar makroekonomiczny (przez związki z wzrostem i rozwojem gospodarczym), choć niemniej istotny jest jego wymiar mikroekonomiczny - indywidualnych decyzji gospodarstw domowych i organizacji.

Zróżnicowanie wymiarów kształtowania kapitału ludzkiego determinuje zróżnicowanie w definiowaniu pojęcia w poszczególnych przypadkach. Z teorii kapitału ludzkiego wynikają też liczne implikacje dla zainteresowań teoretyków i praktyków w analizowanej dziedzinie.

To zróżnicowanie ujawnia się w prezentowanej publikacji. Dotyka ona każdego z wprowadzonych wymiarów, choć w największym zakresie koncentruje się na wąskim ujęciu kapitału ludzkiego (problematyka kwalifikacji oraz kształcenia głównie na poziomie wyższym). W pracy odnaleźć można także nawiązania do problematyki funkcjonowania rynku pracy oraz kwestii pomiaru kapitału ludzkiego organizacji. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Składa się z 7 rozdziałów przygotowanych przez pracowników polskich ośrodków naukowych.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, gospodarowanie kapitałem ludzkim, zarządzanie kapitałem ludzkim, inwestycje w kapitał ludzki

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl