kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Zmiany w strukturze wykształcenia w kraj ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Zmiany w strukturze wykształcenia w krajach unijnych w latach 2002 - 2012

M.Kunasz, P.Zwiech

w: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2013, s. 41-60.


Cytowań: 0 Wejść: 817 Pobrań 0

ABSTRAKT

Ostatnie lata to w Polsce okres wielkiego boomu edukacyjnego oraz silnego wzrostu aspiracji dotyczących wykształcenia. Czy zjawisko to ma miejsce tylko w Polsce, czy wpisuje się w szerszy kontekst zmian w skali światowej? Jaka jest skala tych zmian w Polsce i w innych krajach unijnych? W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania podjęto się prac, które miały na celu przeprowadzenie analiz zmian w strukturze wykształcenia w krajach unijnych w przyjętym horyzoncie czasowym badań (lata 2002 - 2012). Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wykorzystane źródła to istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. ródłem danych empirycznych są zasoby Eurostatu.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, kształcenie, wykształcenie, edukacja, struktura wykształcenia, ISCED

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl