kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dorobek
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
ORCID
Katedra
Rys historycznyPraca: Zróżnicowanie PKB per capita a udział lu ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Zróżnicowanie PKB per capita a udział ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w krajach Unii Europejskiej

P.Zwiech, M.Kunasz

w: Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne, P.Zwiech (red.), Economicus, Szczecin 2013, s. 27-42.


Cytowań: 0 Wejść: 0 Pobrań 0

ABSTRAKT

W pracy próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje zależność między PKB per capita a odsetkiem ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w krajach Unii Europejskiej. Stwierdzono występowanie zależności negatywnej między tymi zmiennymi. Zróżnicowanie PKB per capita między krajami członkowskimi UE jest znaczne. Rozstęp w badanym okresie jeszcze wzrósł, co ukazuje pogłębianie się nierówności między krajami członkowskimi UE. Co prawda występuje duża dynamika wzrostu PKB per capita w państwach charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami, ale w wartościach bezwzględnych wartości PKB per capita dla krajów odnotowujących najniższe wskaźniki są kilka, a nawet kilkanaście razy niższe niż dla tych krajów, które odnotowują najwyższe PKB per capita w Unii Europejskiej. Również zróżnicowanie odsetka ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w odniesieniu do dochodów ekwiwalentnych jest znaczne. Odsetek ten jest ponad lub prawie trzykrotnie wyższy w Bułgarii, Łotwie i Rumunii niż w Czechach, Holandii i Szwecji.

SŁOWA KLUCZOWE:

rynek pracy, ubóstwo, nierówności ekonomiczne

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl