kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Samozatrudnienie w krajach Unii Europejs ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Samozatrudnienie w krajach Unii Europejskiej

M.Kunasz, P.Zwiech

w: Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne, P.Zwiech (red.), Economicus, Szczecin 2013, s. 87-103.


Cytowań: 0 Wejść: 943 Pobrań 0

ABSTRAKT

Celem pracy była analiza porównawcza wybranych miar samozatrudnienia w gospodarkach unijnych. W pracy przeprowadzono analizę porównawczą wybranych mierników samozatrudnienia odzwierciedlających liczebność wybranych populacji samozatrudnionych. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą wewnętrznej struktury populacji samozatrudnionych ogółem z uwzględnieniem przyjętych kryteriów jej podziału. Przeprowadzono również analizę dynamiki zmian liczby samozatrudnionych w wybranych populacjach samozatrudnionych. W kolejnym etapie prac analizie porównawczej poddano wskaźniki (stopy) samozatrudnienia odzwierciedlające udział wybranych grup samozatrudnionych (ogółem i w sektorze pozarolniczym) w liczbie ludności ogółem i pracujących. Następnie zaprezentowano wyniki badań Eurobarometru nad preferencjami mieszkańców krajów unijnych odnośnie wyborów swojego statusu na rynku pracy (samozatrudnienie vs. zatrudnienie). Dane dotyczące potencjalnej skłonności do samozatrudnienia konfrontowano następnie ze strukturą rzeczywistych wyborów dokonywanych na rynku pracy. Zakres czasowy badań zasadniczo obejmuje okres lat 2000 - 2010.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, samozatrudnienie, zatrudnienie, pomysł na biznes, skłonność do samozatrudnienia, aktywność zawodowa

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl