kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Analiza efektywności tworzenia wartości ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Analiza efektywności tworzenia wartości z aktywów materialnych i niematerialnych metodą VAIC na przykładzie Polskiego Radia Szczecin S.A.

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka

w: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2013, s. 117-132.


Cytowań: 0 Wejść: 982 Pobrań 0

ABSTRAKT

Celem pracy było przeprowadzenie analiz efektywności tworzenia wartości z aktywów materialnych i niematerialnych zgodnie z metodologią VAIC na przykładzie wybranego podmiotu gospodarczego. Podmiotem tym było Polskie Radio Szczecin S.A. - spółka prowadząca jeden z 17 podmiotów regionalnej radiofonii publicznej w Polsce. Dane ze sprawozdawczości finansowej podmiotu dla prowadzonych analiz pozyskano z witryny internetowej organizacji (www.radioszczecin.pl). Horyzont czasowy badań wyznaczają lata 2004 - 2012. Prowadzoną egzemplifikację empiryczną osadzono również w istniejącym materiale teoretycznym zawartym w literaturze krajowej i zagranicznej dotyczącej poruszanej problematyki. Praca zatem ma charakter teoretyczno-empiryczny.

SŁOWA KLUCZOWE:

media, zarządzanie mediami, rynek radiowy, radiofonia publiczna, kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, wartość przedsiębiorstwa, pomiar kapitału ludzkiego,

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl