kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Związki przedsiębiorczości i rynku pracy ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Związki przedsiębiorczości i rynku pracy w kontekście kryzysów gospodarczych

M.Kunasz

w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Z.Wiśniewski (red.), Wolters Kluwier, Warszawa 2013, s. 50-60.


Cytowań: 0 Wejść: 857 Pobrań 0

ABSTRAKT

W pracy analizowano związki przedsiębiorczości i rynku pracy w kontekście kryzysów gospodarczych. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pracy poddano analizom podstawowe mierniki rynku pracy i samozatrudnienia. Horyzont czasowy badań obejmuje lata 1998-2010. Analizy porównawcze prowadzono na szczeblu dwóch grup krajów unijnych - EU15 i EU10.

Entrepreneurship and Labour Market vs. Economic Crisises

ABSTRACT

The article analyses relationship between entrepreneurship and labour market in the context of economic crisises. He has a theoretical-empirical character. In the article was analysed elementary measures of entrepreneurship and labour market. The time horizon of the research is 1998 - 2010. Comparative analyses was realized on two EU groups: EU15 and EU10.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, organizacja, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, rynek pracy, bierność zawodowa, gospodarka

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl