kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzieć ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Monografia: Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzieć powinien

W.Tarczyński, M.Kunasz

ZARR, Szczecin 2002.


Cytowań: 21 Wejść: 1309 Pobrań 0

SŁOWA KLUCZOWE:

akcje, obligacje, papier wartościowy, rynek pierwotny i wtórny, instrumenty finansowe, analiza techniczna, analiza fundamentalna, fundusz inwestycyjny, kapitał, rynek kapitałowy, rynek finansowy, giełda papierów wartościowych, indeks giełdowy

CYTOWANIA:
 • Andrzejczak M., (2013), Zmiany struktury inwestycji dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-2010, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 34.
 • Balina R., (2011), Wybrane aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym, w: red. Ł.Sułkowski (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju, SWSPiZ w Łodzi, Łódź.
 • Borawski M., Nermend K., (2011), Relationship Between IT Companies' Quotations and WIG-INFORMATYKA Index, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 57.
 • Drymluch M., Chorkowy B., (2008), Wielowymiarowa analiza porównawcza banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: red. D.Kopycińska (red.), Konkurencyjność podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Iwin-Garzyńska J., Kaczmarek R.R., (2007), Ocena efektywności inwestycji w fundusze inwestycyjne na podstawie benchmarków - elementy teorii i zasad funkcjonowania, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 5.
 • Jedynak T., (2017), Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych - praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Juszczyk S., Balina R., (2011), Łączne wykorzystanie wskaźników analizy technicznej w procesie inwestycyjnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 174.
 • Kaczmarek R.R., (2007), Analiza efektywności inwestycji w odniesieniu do benchmarków na przykładzie portfeli konstruowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2003-2005, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 6.
 • Kołosowska B., Ciak J., (2003), Analiza funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych w latach 1992-2003 w Polsce, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, nr 3.
 • Krzysztofek A., (2013), Indeksy giełdowe spółek prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Vol. 48, No. 3.
 • Kuczkowska P., (2012), Fundusze inwestycyjne w Polsce - perspektywa prawna, , .
 • Skrodzka W., (2011), Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych polskich akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/5.
 • Skrodzka W., (2012), Analiza efektywności funduszy obligacji w czasie bessy, Logistyka, nr 5.
 • Skrodzka W., (2012), Wykorzystanie internetowych platform finansowych w analizie efektywności funduszy inwestycyjnych , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 87.
 • Skrodzka W., (2013), Analiza efektywności inwestycji w spółki sektora IT, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 762.
 • Skrodzka W., (2014), Wpływ agregacji danych na ocenę efektywności polskich funduszy inwestycyjnych obligacji , Logistyka, nr 6.
 • Stopczyński K., (2004), Funkcjonowanie i rozwój rynku kapitałowego, w: red. T.Bernat (red.), Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 • Sysko-Romańczuk S., (2005), Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Walkowiak T., Kuciński A., (2004), Rynek pierwotny alternatywą bezpiecznej inwestycji, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 2.
 • Witulska N., (2004), Wpływ uczestników rynku kapitałowego na funckjonowanie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych po integracji Polski z Unią Europejską, w: red. T.Bernat (red.), Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, PTE, Szczecin.
 • Włodarczyk A., Skrodzka W., (2013), Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu Treynora-Mazuy'ego, Zarządzanie i Finanse, Vol. 4, No. 4.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl