kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Skłonność do samozatrudnienia i determin ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Skłonność do samozatrudnienia i determinanty wyboru docelowej formy aktywności zawodowej w świetle wyników badań

M.Kunasz

w: Optimum. Studia Ekonomiczne 2014, Nr 2, s. 116-131.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 3 Wejść: 843 Pobrań 463

ABSTRAKT

Celem pracy była analiza determinant wyboru docelowej formy aktywności zawodowej przez jednostki (studentów) ze szczególnym uwzględnieniem skłonności do założenia własnej firmy. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej pracy omówiono problematykę wyboru docelowej formy aktywności zawodowej w kontekście analiz determinant aktywności przedsiębiorczej. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań nad determinantami wyboru docelowej formy aktywności zawodowej. Głównym źródłem danych empirycznych był materiał z realizowanych począwszy od 2003 rok w Uniwersytecie Szczecińskim badań przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych SES.

Tendency for Self-employment and Determinants of Target Form of Professional Activity - Results of Research

ABSTRACT

The aim of the paper was to conduct analysis of determinants of target form of professional activity undertaken by individuals (students), with particular taking into consideration of tendency for setting up own company. The work is of theoretical-empirical nature. Issues concerning choice of target form of professional activity in the context of analysis of determinants of enterprising activity was discussed in the theoretical part of the paper. Results of research on determinants of selection of target form of professional activity were presented in the empirical part of the paper. Material of the research on the entrepreneurship, which has been collected by the SES students of full-time studies of the University in Szczecin since 2003, co was the source of the empirical data.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, skłonność do samozatrudnienia, determinanty aktywności zawodowej

CYTOWANIA:
  • Andrejuk K., Korniychuk A., (2018), Ukraińscy absolwenci polskich uczelni: przechodzenie ze studiów na rynek pracy w kontekście samozatrudnienia, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, Vol. 40, No. 1.
  • Piróg D., (2016), Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej - zarys stanu badań, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 12.
  • Wiktorowicz J., Owczarek A., (2018), Uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 19, No. 3.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl