kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Determinanty przedsiębiorczości w gospod ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Monografia: Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2013.


Cytowań: 9 Wejść: 832 Pobrań 0

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, kategoria przedsiębiorczości, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, organizacja, przedsiębiorczość korporacyjna, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, instytucjonalne wsparcie przedsiębiorczości, bariery przedsiębiorczości, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, determinanty przedsiębiorczości, alternatywne teorie przedsiębiorstwa, analiza porównawcza, Unia Europejska

CYTOWANIA:
  • Kopycińska D., (2013), Determinanty przedsiębiorczości indywidualnej emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego, Przegląd Zachodniopomorski, Vol. 27, No. 3.
  • Kowalska-Napora E., (2016), Zarządzanie kosztami działań - teoria góry lodowej, a teoria ograniczeń, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
  • Kowalska-Napora E., (2016), Zarządzanie kosztami działań - teoria góry lodowej, a teoria ograniczeń, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
  • Mazur-Wierzbicka E., (2016), Nastawienie Polaków do przedsiębiorczości - wybrane aspekty, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 17, No. 9.
  • Mazur-Wierzbicka E., (2018), Innovation in the Context of Corporate Social Responsibility , w: red. , Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), , Prague.
  • Misiak-Kwit S., (2020), Determinants and consequences of entrepreneurship in Poland. Theoretical approach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Misiak-Kwit S., (2015), Entrepreneurial attitudes of self-employed women in Poland, w: red. Stankiewicz K. (red.), Contemporary Issues and Challenges in Human Resource Management, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
  • Mularska-Kucharek M., (2016), Społeczne uwarunkowania postaw przedsiębiorczych, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, Vol. 41, No. 3.
  • Wiktorowicz J., Owczarek A., (2018), Uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 19, No. 3.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl