kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Determinants of the internal structure o ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Determinants of the internal structure of the enterprise sector - case of Slovakia

M.Kunasz

w: Transformation & Business Economics 2013, Nr 2B, s. 392-405.


Cytowań: 1 Wejść: 700 Pobrań 0

ABSTRAKT

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jej głównym celem była identyfikacja barier rozwoju przedsiębiorczości oraz ocena działań instytucjonalnych w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działalności uczelni wyższych w zakresie kreowania postaw przedsiębiorczych. W części teoretycznej zaprezentowano istotę kategorii przedsiębiorczości, systematykę wymienianych w literaturze przedmiotu barier prowadzenia działalności gospodarczej, instrumentarium wsparcia instytucjonalnego rozwoju przedsiębiorczości w Polsce a także wybrane kwestie obrazujące rolę uczelni wyższych w procesie wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Analizy empiryczne prowadzono na bazie wyników międzynarodowych badań przedsiębiorczości studentów studiów dziennych SES 2006. Wyniki badań potwierdzają dominację w grupie przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej barier instytucjonalnych i rynkowych oraz negatywną ocenę działań instytucjonalnych w zakresie wsparcia przedsiębiorczości w Polsce. Nieco lepiej jest oceniany w tym kontekście system szkolnictwa wyższego (choć na tle porównań międzynarodowych ocena ta nie wypada jednoznacznie pozytywnie). Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę podjęcia działań w kierunku transformacji systemu. W sferze działań podstawowych uczelnie powinny skupić się na dostarczaniu wiedzy przygotowującej do założenia własnej firmy głównie prezentującej procedury zakładania własnej firmy oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej. W obszarze działań fakultatywnych studenci oczekują od uczelni zwiększenia oferty praktyk oraz szkoleń dokształcających.

0

ABSTRACT

The paper has theoretical-empirical character. The aim of the paper was comparative analysis of the internal structure of the enterprise sector in Slovakia, in reference to respective structure measures for the countries of the Middle East Europe. The internal structure of the enterprise sector in Slovakia is specific. It is formed by considerably smaller percentage of microenterprises than in other countries of the European Union. Data for Slovakia within the applied scope were referred to the level of average measures for the group of countries from Middle East Europe which had undergone system transformation and are members of the European Union. Data which reflect the internal structure of the enterprise sector taking into consideration 3 basic criteria reflecting significance of the group of enterprises (number of enterprises, generated added value and number of employees) were analyzed. The derivative measures were also analyzed (work productivity, average employment). The analyses were conducted from the general point of view and also included divisions into macrosectors and sectors. Empirical studies indicate that Slovakia can be characterized by much higher strength of large subjects especially in the industry branches, or these in which traditionally there is high employment for a company (the case of shipping enterprises). Therefore the research hypothesis is proved. In case of Slovak a mediocre role is not played by the relatively higher rate of employment in an average company.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, aktywność gospodarcza

CYTOWANIA:
  • Zwiech P., (2013), International migration of Poles at system transition period, Actual Problems of Economics, Vol. 2, No. 1.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl