kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dorobek
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
ORCID
Katedra
Rys historycznyPraca: Społeczna odpowiedzialność biznesu - mat ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Monografia: Społeczna odpowiedzialność biznesu - materiały szkoleniowe

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, S.Misiak, P.Zwiech

Instytut Nauk Społecznych, Szczecin 2011.


Cytowań: 0 Wejść: 0 Pobrań 0

NOTKA O MONOGRAFII

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną i ekologiczną w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Przedsiębiorstwa coraz częściej angażują się w sprawy społeczne i wykorzystują CSR do realnego rozwiązywania problemów. Dzięki idei CSR przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za swoje działania, a jednocześnie umacnia swoją pozycję na rynku. Nakłada na siebie dobrowolnie pewne ograniczenia licząc na pozytywny odzew ze strony rynku i społeczeństwa. Zainteresowanie problematyką CSR w ostatnich latach stale wzrasta. Świadczy o tym rosnąca liczba publikacji, referatów konferencyjnych oraz opracowań empirycznych w krajowej, jak i światowej nauce.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki społecznej odpowiedzialności firmy jako fenomenu wielowymiarowego, w możliwie najpełniejszym zakresie perspektyw (w odniesieniu do obszarów: społeczeństwo, rynek, ekologia i pracownicy).

Praca ma charakter teoretyczny, a jej strukturę tworzy 5 rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano podstawowe zagadnienia związane z społeczną odpowiedzialnością firmy. Zdefiniowano pojęcie oraz przedstawiono rys historyczny ukazujący rozwój koncepcji CSR. Dodatkowo przedstawiono argumenty zwolenników i przeciwników tej idei. W rozdziale drugim przedstawiono podstawowe formy wspierania działań społecznych przez przedsiębiorstwa. Rozdział ten zawiera również charakterystykę etycznego rynku pracy oraz takich zjawisk jak marginalizacja i nierówności społeczne. W trzecim rozdziale zwrócono uwagę na problematykę powiązań koncepcji CSR z rynkiem. Skoncentrowano się na kwestiach: odpowiedzialności produktowej firmy, odpowiedzialnego zaopatrzenia i dystrybucji, odpowiedzialnej polityki cenowej oraz odpowiedzialnej komunikacji marketingowej w biznesie. W rozdziale czwartym charakteryzowano koncepcję zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Ukazano znaczenie obszaru ekologicznego w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, przedstawiono podstawowe proekologiczne, dobrowolne zachowania przedsiębiorstw. W rozdziale piątym podkreślono wagę etycznego zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności problemów zatrudniania, oceniania i motywowania pracowników.

SŁOWA KLUCZOWE:

csr, społeczna odpowiedzialość biznesu, biznes społecznie odpowiedzialny

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl