kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Społeczna odpowiedzialność biznesu - mat ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Monografia: Społeczna odpowiedzialność biznesu - materiały dydaktyczne

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, S.Misiak, P.Zwiech

Instytut Nauk Społecznych, Szczecin 2011.


Cytowań: 0 Wejść: 814 Pobrań 0

NOTKA O MONOGRAFII

Pierwszą część materiałów dydaktycznych stanowi rozdział dotyczący zasad efektywnej pracy wykładowcy-trenera i studentów w nauczaniu zorganizowanym w systemie e-learningu (nauczania zdalnego). Zagadnienia, jakie poruszono w tej części to: budowanie integracji w grupie w warunkach kursu zdalnego, zasady efektywnej komunikacji na platformie edukacyjnej, zasady budowania motywacji u studentów w systemie e-learningu, ewaluacja pracy uczestników kursów e-learningowych, rola i wymagane kompetencje wykładowcy-trenera w systemie nauczania zdalnego.

Druga część niniejszych materiałów dydaktycznych zawiera propozycje zadań i ćwiczeń ilustrujących i rozszerzających tematykę poruszaną w materiałach szkoleniowych pt. "Społeczna odpowiedzialność biznesu" oraz dodatkowo sprawdzających wiedzę. Prezentowane opracowanie stanowi uzupełnienie materiałów szkoleniowych przygotowanych przez tych samych Autorów, stąd też zakres tematyczny oraz układ zagadnień obu publikacji są kompatybilne. Zestawy zadań do rozwiązania zostały przyporządkowane do następujących 5 bloków tematycznych: istota społecznej odpowiedzialności firm, społeczna odpowiedzialność firmy a społeczeństwo, społeczna odpowiedzialność firmy a rynek, społeczna odpowiedzialność firmy a ochrona środowiska oraz społeczna odpowiedzialność firmy a pracownicy.

SŁOWA KLUCZOWE:

csr, społeczna odpowiedzialość biznesu, biznes społecznie odpowiedzialny

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl